top of page

שוב נוצצה | תערוכת יחיד

גלרית ארטורה - קמפוס רופין | 4.8.23 - 25.8.23

"שוב נוצצה"* היא ציון דרך, סיפור של בשלות והתמודדות של אישה כפרט וכאם יחידנית מול מורכבות החיים. כמיהה לחיבור ונפרדות. התנודות שבין מצולות להתעלות. יצירותיה של אילת סוערות ומציפות את הצופה בצבע ורגש, אך עם זאת שואפות להרמוניה ואיזון.

הן מזמינות את הצופה לצלול ולהתנסות בחוויה רב חושית – ויזואלית, מוטורית, שילוב בין התת מודע לעיבוד רציונלי.

התערוכה מציגה ציורים מקוריים בסגנון Neuroart – בהשפעת השיטה הנוירוגרפית**.

היצירות נוצרו בטכניקות מעורבות, בעיקר אקריליק על קנבס.

 

זוהי תערוכת היחיד הראשונה שלי.

* הביטוי "שוב נוצצה" לקוח מתוך 'שירי מכות מצרים' מאת נתן אלתרמן. הספר מכיל עשרה שירים שנושאם הוא עשר מכות מצרים הניתכות על העיר החוטאת נֹא אמון והן מתוארות מנקודת מבטם של אב ובנו תושבי העיר. הפרק החותם נקרא 'אילת'. הוא פותח במשפט "עמוד השחר קם. שוב נוצצה אילת" המביע את צמיחת התקווה, כחלק מאותו מחזור נצחי של חורבן וגאולה.

 

** נוירוגרפיקה – שיטת טיפול שמתבססת על הקשר בין היד למח. פעולת הציור מאפשרת חדירה לתת מודע ושינוי חיווטים עמוקים במח.

bottom of page