top of page

מה האמנות שלך גורמת לך להרגיש?

נוירוארט - אמנות שמחוברת למוח

‏‏שאריות-תצוגה - רוחב.jpg
nervous system_edited.jpg

"מאפיינים ויזואליים שנחשבים בתרבות לאסתטיים, הם בעלי השפעה חיובית על רגש האדם וגורמים לו לחוש הנאה ועונג" | אנג'אן צ'טרג'י, פרופ' לנוירולוגיה, 2014

minimal-bedroom-with-cabinets.jpg
רטורה.jpg
kitchen-with-color-cabinets.jpg

" אני נושמת את הרגשות שלי ומעבירה אותם לחומר שבו אני נוגעת "

מסע ויזואלי של נבכי המוח

מאפיינים ויזואליים שנחשבים בתרבות לאסתטיים, הם בעלי השפעה חיובית על רגש האדם וגורמים לו לחוש הנאה ועונג | אנג'אן צ'טרג'י, פרופ' לנוירולוגיה, 2014

bottom of page