top of page

אמנות לצביעה

בהשראת העולם הנוירוגרפי

נוירוגרפיקה - שיטת טיפול שמתבססת על הקשר בין היד למח. פעולת הציור מאפשרת חדירה לתת מודע ושינוי חיווטים עמוקים במח. תורת הנוירוגרפיקה מבוססת על עקרונות מדעיים. לאתר נוירוגרפיקה בישראל

גלויוליקה = גלויה + יוליקה

?לאיזו מסגרת הגלויוליקה תתאים

צביעה אישית, צביעה משפחתית, מפגש חברים, חוגים, מטפלים באמנות

מסגרות חינוך (מגנים ועד מועדוני קשישים), ימי הולדת... ועוד

איך תראה הגלויוליקה שלכם?

bottom of page