top of page

רגע של שקט

נוירוגרפיקה - שיטת טיפול שמתבססת על הקשר בין היד למח. פעולת הציור מאפשרת חדירה לתת מודע ושינוי חיווטים עמוקים במח. תורת הנוירוגרפיקה מבוססת על עקרונות מדעיים. לאתר נוירוגרפיקה בישראל

אמנות נוירוגרפית לצביעה - להורדה ללא עלות

הורידו והדפיסו
הפרטים שיש למלא הם לשם הורדה בלבד ולא ישמרו במערכת
איספו את הקבצים שתרצו לסל ומלאו פרטים בפעם אחת